Merja Paloniemi

Oulu on koko Oulu

Merja

Kuulemassa ja keskustelmassa

Tästä näet tulevat tapahtumat ja tilaisuudet, jossa olen kuulemassa ja keskustelemassa.

Sunnuntaisin 14.2.2021 alkaen virtuaalisia tapahtumia, seuraa some-kanavia.

  Osaaminen

  • yhteistyö ja verkostoituminen alueellisen työ- ja elinkeinoelämän, yritysten ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken (mm. #amisosaa2017-koordinointi)
  • projektiosaaminen; eri rahoitusmallit ja roolit hankkeissa
  • kansainvälisyys ja koulutusvientipalvelut
  • jatkuva oppiminen
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus ja työelämäyhteistyö
  • yrittäjämainen tapa tehdä työtä, väsymätön itsensä kehittäjä  Työkokemus

  1.6.2020 –                                Hankekehityspäällikkö, koulutuskuntayhtymä OSAO

  2.9.2020 –                                Asiantuntija, Watti-hanke

  1.8.2020 –                                Taitajakoordinaattori, Taitaja2021toimistoOulu/SkillsFinland

  1/2019 – 31.5.2020              Koulutuspäällikkö ja koulutusviennin asiantuntija, OSAO ja                                                            OSAO Edu

  2/2018 -12/2018                   Asiantuntija, Amis uudistuu- hanke, Suomen Yrittäjät

  7/2014 – 5/2020                    Koulutuspäällikkö, Oulun seudun ammattiopisto

  10/2010 – 7/2011                  Projektikoordinaattori, Oamk, täydennyskoulutusyksikkö                                              

  8/2007 – 8/2010                   Osaava ope- ja koulutussuunnittelija,                                                                                                       Oamk,  Täydennyskoulutusyksikkö

  8/2007 –                                    Lehtorina ja kehittäjänä erilaisissa tehtävissä, Oulun seudun                                                         ammattiopisto, nyk. koulutuskuntayhtymä OSAO

  1/1997 –  7/2007                    Opettaja, Kuusamon ammatti-instituutti

  7/1994 – 10/1996                  Opettaja, DCT International hotel management career                                                                     centre

  8/1989 – 7/1993                     Opettaja, Espoon hotelli- ja ravintolakoulu

  8/1988 – 7/1989                     Opettaja, Rovaniemen hotelli- ja ravintolaoppilaitos

  1977 –                                          Ravintola-alan työkokemusta Suomesta ja Sveitsistä.

   

  Koulutus

  2011                                         Restonomi (AMK), Rovaniemen ammattikorkeakoulu

  2019                                         Medianomi (ylempi AMK), Master Degree Programme in Education Entrepreneurship, Oulun ammattikorkeakoulu, kesken

  2018                                        Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Management              Institute of Finland, tutkinnon osissa: proaktiivinen kehittäminen, innovaattorina toimiminen ja palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

  2015                                        Opo, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, 60 op

  1988                                        Ammatinopettaja (AmO), Ammattikoulujen Jyväskylän opettajaopisto nyk. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu

   

  Lisä- ja täydennyskoulutukset

  2016                                          Mindfulness opetus- ja ohjaustyössä, Helsingin yliopisto, 3 op

   2014                                         Ohjausta työhön ja elämään (OTE -hanke 2012-2014), 20 op

  2014                                          Työelämäpedagogi, 6 op

  2013                                          Mentori, Oulun seudun ammatillinen opettajakorkeakoulu, 15 op

  2012                                          Aikuisen ohjaus (Erkkeri), Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu, 30 op

  2011                                          Opettajan työelämäosaamisen täydennyskoulutus, OAMK/Amok, 25 op

  2010                                         Gastronomiaa Kataloniassa; Yrittäjyyttä ja yhteistyöverkostoja etsimässä – kulttuuria ja kansainvälisyyttä löytämässä, OAMK/Amok

  2010                                         Life Mapping Course, Oulun yliopisto, 3 op

  2002                                        Principles of Marketing, Oulun yliopisto, 5 op

  2002                                        Cultural approaches to tourism, Oulun yliopisto, 4 op

  2001                                        Tourism and nature, Oulun yliopisto, 3 op

  1999                                        English Orall Skills, Oulun yliopisto, 4 op

   

  Perhe

  Perheeseen kuuluu Jarmo-puoliso ja 19-vuotias Sami-poika sekä kuusivuotias Jackrusselinterrieri James. Perheen elämäntapoihin kuuluu LFC-valioliigajoukkueen kannattaminen. YNWA.

  Harrastukset

  Kierikki ry tukiyhdistyksen puheenjohtaja, lisää Kierikistä: www.kierikki.fi ja https://www.facebook.com/kierikki

  Keskustan Tuiran paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja

  Kotoilua ja kuntoilua puolison ja James-koiran kanssa päivittäin sekä satunnaisesti vesijuoksua ja kuntosalilla käyntiä.

  Käynnistyvänä vapaa-ajan harrastuksena mökkeily Kuusamossa.

  Teemat

  Lähiruokaa

  Syömme Euroopan puhtainta ruokaa. Sitä pitää suojella, mutta myös brändätä ja uudistaa ilmastovastuullista luontaistuotantoamme/ tehokasta ruoan hyötykäyttöä  sekä huoltovarmuutemme säilyttämiseksi. Meidän pitää saada painopiste julkisen sektorinkin ruokatarvikehankinnoissa lähiruokaan. Julkisten palveluiden kustannukset tehostuvat ja –vaikuttavuus paranee avaamalla palveluja oman maakunnan yrittäjien tuotettavaksi.

  Arkijärkeä

  Suomalainen demokratia tarvitsee uusia edustajia päättämään yhteisistä asioista. Minä olen käytettävissä kotikaupunkini Oulun parhaaksi.

  Pääteemoina minulla on lähiyrittäjyys: ruoan raaka-aine, palvelut, kulttuuri ja tekniikka. Kannatan arkijärkeä päätöksenteossa sekä erityistä huolenkantoa ja vastuuta elämän ääripäissä.

  Osaaminen

  Kevään 2021 kuntavaalit antavat suunnan demokratian vahvistamiselle, lähestymistavalle paikalliseen työhön,yrittäjyyteen ja kuntatalouden rakennemuutoksiin.

  Oulu tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa joustavampaa koulutuksen ja työelämän sidosta – vahvempaa osaamisen kokonaiskäsitystä.

  Oulu saadaan kasvuun elinvoimaa kehittämällä ja kohtaanto-ongelma kuriin työelämän ja koulutuksen välisellä kumppanuudella ja aidolla yhteistyöllä.  Oman osaamisen jatkuvalla vahvistamisella työllistyy ja työllistää.

  Oulu on koko Oulu

  Oulu on laaja luontokaupunki monipuolisine palveluineen. Oulussa työttömyys on reilusti yli 10 prosenttia; syrjäytyneisyyden vähentämiseksi ja estämiseksi tarvitsemme entistä joustavampia ja nopeampia toimenpiteitä yli hallintorajojen. Sama koskee ikääntyvien palveluiden turvaamista.  Oulu ei ole riittävän eheä ennen kuin huolehdimme heikommista vahvemmin.

  Tule mukaan

  Tule mukaan Merjan tiimiin ottamalla yhteyttä! Kerro kuka olet ja mitä olet innostunut tekemään sekä tietenkin yhteystietosi. Toivotamme sinut mitä lämpimimmin tervetulleeksi! Voit liittyä lomakkeen kautta.

  Pääset mukaan myös lähettämällä sähköpostia kampanjasähköpostiimme info@merjapaloniemi.fi

  Haluan

  8 + 1 =

  Merja Paloniemen terveiset!

  Suomen Yrittäjien amisasiantuntijan Merja Paloniemi terveiset!

  Julkaissut Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Maanantaina 17. joulukuuta 2018

  Ajankohtaista

  Oulun omakotitalokaavoitus vetovoimatekijäksi

  Oulussa kannattaa lisätä omakotitalotonttitarjontaa ja olemassa olevien omakotitonttien tarjonnan markkinointia. Koronankin vaikutuksesta omakoti- ja vapaa-ajan tonttien tarvitsevien määrät ovat nousussa. Oulun kaupungin tämän hetkisen suunnitelman mukaan lisähaku...

  lue lisää

  Suomen eheyden puolesta

  Kevään 2019 edus­kun­ta­vaa­lit an­ta­vat suun­nan lä­hes­ty­mis­ta­val­le suo­ma­lai­seen työ­hön, yrit­tä­jyy­teen, jul­ki­seen sek­to­riin ja yh­teis­kun­nal­li­siin mui­hin ra­ken­ne­muu­tok­siin.

  lue lisää